Zinkování konstrukce

Nejčastější ochranou ocelové konstrukce kromě nátěru je její zinkování.
Zinkování ocelové konstrukce je proces, při kterém se vytváří ochranný povlak, který chrání ocel před vnějším korozním prostředí. Zinkování se využívá zejména pro konstrukce, které jsou vystaveny agresivním vnějším vlivům či nadměrné vlhkosti. Žárové zinkování významně prodlužuje životnost oceli. 
Proces zinkování je metalurgický proces, při kterém dojde k reakci oceli s roztavenou zinkovou lázní. Při ponoru a následné reakci vznikají slitinové fáze železa a zinku, kdy postupně k povrchu klesá obsah železa a roste obsah zinku až na výsledném povrchu je pouze vrstva čistého zinku.
Při žárovém zinkování se příslušná ocel ponoří do zinkovací lázně po dobu potřebnou pro vytvoření ochranného povlaku. 
Žárové zinkování se aplikuje ve speciálních zinkovacích lázních při teplotě 450°C. Vyšší teploty nad 530°C pro zinkování lze dosáhnout ve speciálních  keramických vanách. Tento proces při vyšších teplotách se využívá zejména pro pozinkování spojovacího materiálu. Pro drobné spojovací materiály se pro zinkování využívají žárovací koše.
 
Proces žárového zinkování se využívá 150 let. Při zinkování nejprve dojde k očištění a odmaštění oceli a následném ponoru do roztaveného zinku, kdy dojde k metalurgické reakci zinku se železem. Zinkovaná vrstva je rovnoměrná po celé délce i ve spojích zinkovaného dílu. Díky modernějším technologiím a postupů v dnešní době zinkovaná ocel vydrží mnohem déle než dříve.

Využití žárového zinkování:

 • ocelové konstrukce v agresivnějším prostředí
 • mosty
 • stožáry
 • zábradlí
 • ploty
 • výztuž do betonu
 • svodidla

Klady žárového zinkování

 • Cena za žárové zinkování je přijatelnější než za jakoukoli jinou spolehlivou ochranu
 • Dlouhá životnost pozinkované oceli  - 20-40 let ve velmi agresivním prostředí
 • Velká rychlost zinkování - 1 den
 • Jednoduchý proces zinkování
 • Povlak je pevný
 • Naprosté pokrytí celého povrchu ocelového dílu
 • žárově zinkovaná ocel se již nemusí natírat

Koroze

Koroze oceli je v podstatě fyzikálně-chemická reakce mezi kovem a vnějším prostředím. Koroze vede ke znehodnocení oceli. Korozi způsobuje a urychluje množství kyslíku a velikost vlhkosti. Koroze je v podstatě proces, kdy se uvolňuje energie, kterou ocel získala při své výrobě a snaha přejít zpět do přírodního stavu.
Díky snížení obsahu oxidu siřičitého v atmosféře se snížila koroze oceli v celé Evropě. Z ekonomického hlediska je velmi důležité zabránit korozi v co největší míře.
Proto je důležité zvýšit povědomí o výši škod, kterou koroze způsobuje a měnit normy a metody tak, aby se co nejlépe zabránilo škodám, které koroze způsobuje.