Výroba konstrukce

Na základě statického výpočtu a výrobní dokumentace se objedná potřebné množství hutního materiálu. Jedná se především o jednotlivé IPE profily daných šířek, HEA profily, trubky, jakly a táhla. Výroba ocelové konstrukce začíná nařezáním jednotlivých kusů do požadovaných dílců a následně vypálením montážní plotny dle projektu.
Po nařezání a vypálení jednotlivých kusů dojde k jejich kompletaci - svařování do celistvých dílců, které jsou určeny k přepravě a následné montáži na staveništi. Z kusů se nejdříve vztyčí sloupy, poté se přikotví příčle a náběhy a vytvoří se jednotlivé rámy konstrukce, na které se montují střešní ocelové vaznice METSEC.

Typy konstrukcí pro průmyslové stavby

Svařované konstrukce

Svařované konstrukce jsou se používají zejména u velkých šířek ocelových konstrukcí. Z hlediska ekonomičnosti využití materiálu jsou bezkonkurenční, protože se využívá celá délka rámů - rámy se různě rozšiřují dle návrhu statika. Svařence se navrhují z různých tlouštěk a šířek ocelových plechů. Tato konstrukce není možná ze standardních válcovaných IPE a HEA profilů, které mají normovanou šířku. Velkou nevýhodou u tohoto typu konstrukce je fakt, že celá konstrukce se musí vyvařit a je zde tudíž i mnoho svárů a také to značně zvyšuje náklady na pořízení tohoto typu konstrukce.

Příhradové konstrukce

Příhradové konstrukce jsou zejména využívány pro výrobní či skladové haly. Nevyhodou těchto konstrukcí je zejména celková nevyužitelnost prostoru ve střešní části haly oproti jiným typům konstrukcí. Příhradové konstrukce se navíc musí kvůli velkému zatížení na základy kotvit vetknutě, což značně prodražuje celou stavbu. 

Složení příhradové konstrukce

  • vetknuté sloupy do betonové patky
  • svařovaný příhradový vazník, který se skládá ze 
  • spodní a horní pásnice z HEA profilů popř. U profilů, mezi kterými jsou 
  • svislice a diagonaly z ocelových trubek, které drží celou konstrukci pohromadě.
Velkou výhodou příhradové konstrukce je nížší hmotnost než u jiných typů konstrukce. 
Nevýhodou je velká pracnost - což zvyšuje náklady
Příhradová konstrukce však vychází stále levněji než svařovaná konstrukce

Svařovaná nosníková konstrukce

je velmi často využívaná do výrobních hal a skladů, prodejen či administrativních budo. Je vhodná zejména pro menší stavby do 25 metrů rozponu bez středových sloupů.
Konstrukce se svařují z válcovaných profilů IPE, HEA, HEB. Kritická místa se posilují plotnami vypálenými z plechu nebo rozpálených nosníků. 
Tato konstrukce při přepočtu Kč/kg vychází ze všech třech konstrukcí nejekonomičtěji.
Nevýhodou je to, že tato konstrukce nejde využít pro velkorozponové haly nebo při příliš velkém zatížení kvůli rostoucí neefektivnosti použitých profilů.