Ocel

Ocel je v moderní době nejčastěji využívaným materiálem ve stavebnictví.

Základní vlastnosti oceli

 • pevnost - vhodné pro velkorozponové konstrukce
 • odolnost
 • variabilnost - konstrukce z oceli lze libovolně prodlužovat, zkracovat
 • přizpůsobivot
 • recyklovatelnost - díky recyklovatelnosti oceli se snižuje spotřeba energie o 75%. - je to zásadní vlastnost oceli
 • lze chránit zinkováním

Využití oceli

 • ocelové konstrukce budov
 • mosty
 • koleje
 • schodiště
 • zábradlí
 • brány
 • vrata
 • plechy
 • šruby
 • betonářská oce - armovací tyče
 • nože
 • vrtáky
 • frézy
 • pružiny
 • stroje

Výroba oceli

Ocel se vyrábí ve vysokých pecích reduxí oxidu železa, které je obsaženo v železné rudě. 
Železná ruda se do vysokých pecí vsazuje s koksem a vápence. Vysoké teploty tyto nerosty roztaví, poté se z vysoké pece odebere želetzo a struska. Železo se převáží do oceláren, kde se z něj odstraňuje uhlík zkujňováním železa.
Zkujňování železa probíhá tzv. kyslíkovým konvertorovým procesem - roztavené železo se profukuje proudem kyslíku a nečistoty vytvoří strusku - takto se vyrábí běžná ocel.
V elektrických pecích se vyrábí ušlechtilá ocel energeticky náročnějším procesem.
Mechanické vlastnosti oceli se mění tzv. kalením - ocel se zahřeje do červeného žáru a rychlým či pomalým ochlazením studenou vodou se vyrábí plechy a hřebíky
Legováním oceli se mění vlastnosti a kvalita oceli - do oceli se přidávají další prvky - chrom, nikl, mangan, vanad, wolfram a kobalt. Různým poměrem těchto prvků se získává ocel různých tvrdostí a s různou pevností.
Největším výrobcem oceli je společnost ArcelorMittal z Číny, která vyváží ocel do celého světa.